Hiện chưa có nội dung khuyến mãi nào từ Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Eden Plaza Thủ Đức.