Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Eden Plaza Thủ Đức

• Địa chỉ: 1306 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, TpHCM

• Số điện thoại: 088 8488199

• Email: edenplaza@gmail.com

• Website: http://www.edenplaza.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://edenplaza.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/EdenPlazaCenter/